Metodistikirkossa jäseneksi tullaan kasteen ja tunnustamisen kautta. Meillä on käytännössä kahdenlaisia jäseniä: kastettuja ja tunnustavia. Tunnustavat jäsenet ovat kastettuja ja uskonsa tunnustavia jäseniä, joilla on täydet jäsenen oikeudet. Aikuisilla jäsenyyden ehtona on kasteen lisäksi myös henkilökohtainen usko.

Aikanaan liikkeen perustaja John Wesley antoi metodistisiin 'seuroihin' liittymiselle vain yhden ehdon: "halu pelastua synneistä." Nykyisin tämä ei enää ole ainoa kriteeri, mutta toisaalta Wesleyn metodistiset seurat eivät olleetkaan seurakuntia vaan seurakunnan sisällä toimivia pienryhmiä. Henkilökohtaisen uskon tunnustaminen ja "halu pelastua synneistä" kertovat siitä, että metodismissa seurakunta on Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovien yhteys, jonka jäsenet ovat sitoutuneet elämään kristillistä elämää toinen toistaan tukien.

Seurakunnan jäseneksi hyväksymisestä päättää seurakunnan pastori yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntakonferenssi voi päättää jäsenen erottamisesta, jos hän ei enää elä eikä toimi seurakunnan tarkoituksen ja metodistikirkon tunnustuksen mukaisesti. Aikaisemmin metodistikirkossa oli käytössä koejäsenyys. Jäseneksi haluava hyväksyttiin ensin koejäseneksi. Koeaikana, joka kesti vähintään kuusi kuukautta seurakunta saattoi tarkkailla koejäsentä, onko hän kelvollinen jäseneksi ja koejäsen saattoi tarkkailla seurakuntaa, onko se sellainen, missä hän haluaa olla. Vaikka koejäsenyys käytäntöä ei enää ole, kertoo se omalla tavallaan siitä, että seurakunnan jäsenyys on seurakunnassamme enemmän kuin nimi kirkonkirjoissa.

Vaikka metodismi liikkeenä on ekumeeninen ja yhteiskristillinen, on jäsenten sitoutuminen paikallisseurakuntaan tärkeää uskovien kasvun tähden. Painotus liittyy toisaalta Wesleyltä perittyyn näkökulmaan jokaisen kristityn yhteisestä palvelusta, mutta myös konnektionaaliseen - yhteydelliseen - rakenteeseen. Seurakunta on uskovien yhteisö, jossa tehdään työtä yhteisen työn hyväksi toinen toista tukien. Seurakunta ei ole vain evankeliumin levittämistä varten vaan myös uskovien kasvatuspaikka. Tämä seurakuntayhteyden tärkeys näkyy myös jäseneksiottokysymyksissä, joita ei muilla kirkkokunnilla ole.

Seurakuntamme jäseneksi tuleminen on prosessi, jossa on seuraavat vaiheet - järjestys voi tietty olla toinen:

  • Kristillinen kaste lapsena tai aikuisena. Jos jäseneksi aikovaa ei ole kastettu aikaisemmin, järjestämme kastetilaisuuden.
  • Osallistuminen metodistikirkko tutuksi -iltaan tai keskustelu pastorin kanssa jäsenyydestä.
  • Jäsenhakemus. Seurakuntaneuvosto yhdessä pastorin kanssa käsittelee jäsenhakemuksen ja päättää sen hyväksymisestä.
  • Vastaaminen jäsenkysymyksiin seurakunnan tilaisuudessa.
  • Siirtyminen yhteiskunnallisesti väestörekisterissä Pirkkalan Metodistiseurakunnan jäseneksi (uskokonnollinen yhdyskunta). 

Seuraavassa luettelossa on edellä mainitut viisi jäsenkysymystä, joihin seurakuntaan liittyvän tulee vastata.

  • Tunnustatko Jumalan ja tämän seurakunnan edessä sen uuden liiton Kristuksessa, johon sinä jo kuulut uskon ja kasteen kautta?
  • Tunnustatko Jeesuksen Kristuksen Pelastajaksesi ja Herraksesi ja tahdotko seurata Häntä, kun Hän kutsuu sinua palvelukseensa?
  • Tunnustatko kristillisen uskon sellaisena, kuin se on esitetty Vanhassa ja Uudessa Testamentissa?
  • Tahdotko Jumalan avulla elää kristillistä elämää ja olla uskollinen jäsen Kristuksen seurakunnassa?
  • Tahdotko olla rakentamassa tätä seurakuntaa ja tukea sitä rukouksillasi, läsnäolollasi, lahjoillasi ja palveluksillasi?

Jäsenhakemuskaavakkeen voi pyytää pastorilta.