Yhteiskunnallinen uskontunnustuksemme

Yhteiskunnallinen uskontunnustus (Kj. 2009 § 166) on metodistikirkon tunnustus siitä,
mitä uskomme merkitsee yhteiskunnallisesti.
 
Me uskomme Jumalaan, maailman luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, luomakunnan lunastajaan.
Me uskomme Pyhään Henkeen, joka välittää meille kiitollisuutta Jumalan lahjoista.
Me tunnustamme katuen käyttävämme näitä lahjoja väärin
ja tekevämme ne epäjumalanpalveluksen kohteiksi.

Me tunnustamme luonnon Jumalan kätten työksi
ja omistaudumme auttamaan ihmiskuntaa suojelemaan, kehittämään ja oikein käyttämään luontoa.
 
Me vastaanotamme iloisin mielin - itsellemme ja muille - yhteiskunnan,
sukupuolisuuden, avioliiton ja perheen siunaukset.
 
Me sitoudumme puolustamaan miesten, naisten, lasten, nuorten, nuorten aikuisten,
vanhenevien ja vammaisten oikeuksia; parantamaan elämisen laatua
ja puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia ja arvoa.
 
 Me uskomme ihmisten oikeuteen ja velvollisuuteen tehdä työtä Jumalan kunniaksi 
ja omaksi ja toisten hyväksi näin turvaten hyvinvointinsa;
uskomme omistusoikeuteen ja pidämme sitä Jumalan meille uskomana luottamustehtävänä,
työehtosopimuksiin ja vastuulliseen kuluttamiseen sekä taloudellisen sekä yhteiskunnallisen hädän poistamiseen.
 
 Me omistaudumme toimimaan maailmanrauhan puolesta ja sen puolesta,
että oikeudenmukaisuus ja laki vallitsevat kansojen kesken
sekä kaikkien maailman ihmisten henkilökohtaisen vapauden puolesta. 
 
Me uskomme Jumalan Sanan nykyiseen ja lopulliseen voittoon ihmisten välisissä suhteissa
ja hyväksymme iloiten tehtäväksemme julistaa evankeliumin mukaista elämää maailmassa.
 
 Aamen.