Back to Top

IHMISTÄ VARTEN

Ihmistä lähellä

Lähetystyö

Lähetystyö on lähetyskäskyn toteuttamista 'kauemmaksi' ulottuvalla kädellä. Siinä, missä evankelioidessa kannamme vastuun lähipiiristä, lähetystyö on kädenojennus 'ei niin lähellä' olevia ihmisiä kohti.

Lähetyskäskyn edessä meitä ei motivoi siihen käsky tai pakko, vaan rakkaus Kristusta ja lähimmäistä kohtaan. Nimittäin meille on uskottu jaettavaksi maailman paras sanoma - ilosanoma pelastuksesta:

"Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

(Matt. 28:18-20)

Lähetyskohde 2014-2015

Seurakuntamme valitsi vuoden 2014 alusta alkaen viralliseksi lähetyskohteeksi Ruokkikaa nälkäiset (Feeding the Nations) toiminnan, jota seurakuntamme pienryhmissä ja tilaisuuksissa on esiteltykin. Järjestön kohteisiin on kerätty varoja aikaisemminkin projektiuonteisesti. Nyt otimme tämän kohteen seurakuntamme pääkohteeksi.

Ruokkikaa Nälkäiset

Ruokkikaa Nälkäiset on hätäapujärjestö, joka on osa maailmanlaajuista Feeding The Nations -järjestöä. Järjestöllä on pitkä kokemus avustustyöstä katastrofialueilla yli 60 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestön toiminta perustuu näkyyn, jonka Jumala antoi lähetyssaarnaaja Lester Sumrallille (1913-1996) vuonna 1987. Siinä Jumala haastoi länsimaiden ihmisiä ruokkimaan maailman nälkäisiä ja antoi myös selkeän strategian miten toimia.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö toimittaa ruokaa ja elämän perustarvikkeita erityisesti maihin, joita on kohdannut nälänhätä tai erilaiset katastrofit. Ruokaa ei luovuteta paikallisille järjestöille tai viranomaisille vaan omat työntekijämme valvovat niin avustushankinnat, kuljetuksen kuin jakelun. Kristilliset seurakunnat ovat valmis jakeluorganisaatio, joten Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kulut pysyvät pieninä. Järjestö ei edusta mitään erityistä kirkko- tai uskontokuntaa vaan yhteistyötä tehdään kaikkien kristillisten tahojen kanssa niin Suomessa kuin kohdemaissakin. Kokemus, tieto ja taito takaavat sen, että avustustoiminnan eri vaiheissa toimimme korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Tehokkaan valvonnan ansiosta vältytään väärinkäytöksiltä ja apu saadaan nopeasti perille.

Ruokkikaa Nälkäiset ry
Teiskontie 9 2.krs
33500 Tampere

Lisää infoa järjestön omilla sivuilla: http://www.ruokkikaanalkaiset.fi/